خانه اخبار ویژه تصاویر/ شوخی بامزه رمی‌ها با سرداز آزمون: بس کن سردار!