خانه اخبار استانی تصاویر/ شور و نشاط فوتبالی کودکان در روزهای گرم بوشهر