خانه اخبار ویژه تصاویر/ شیطنت‌های دختر سروش رفیعی در تمرین پرسپولیس