خانه اخبار ویژه تصاویر/ صف شارژ موبایل در نوار غزه