خانه اخبار ویژه تصاویر/ ظریف از پوشه‌اش به پزشکیان چه داد؟