خانه اخبار ویژه عکس/ عباس قادری؛ میهمان ویژه تمرین پرسپولیس در آستانه شهرآورد