خانه اخبار استانی تصاویر/ عزاداری مردم بوشهر در سوگ شهدای خدمت