خانه اخبار ویژه تصاویر/علاقه بی حد و حصر زنان پاکستانی به النگو‌های شیشه‌ای