خانه اخبار ویژه تصاویر/ عمامه گذاری طلاب در روز نیمه شعبان