خانه اخبار ویژه تصاویر/ قایق تندرو ذوالفقار در ونزوئلا