خانه اخبار ویژه تصاویر/ قصه همیشگی اهواز پس از باران