خانه اخبار ویژه تصاویر/ قطر قهرمانی آسیا را تکرار کرد