خانه اخبار ویژه تصاویر/ ماجرای آقای محرابی، محافظی که در صدر اخبار است