خانه اخبار ویژه تصاویر/ مار بومسلنگ یک آفتاب‌پرست درمانده در جاده بلعید