خانه اخبار ویژه تصاویر/ مار غول‌پیکری که پس از زلزله از زمین بیرون آمد