خانه اخبار ویژه تصاویر/ مانور سیل بانوان امدادگر در دریاچه فشافویه