خانه اخبار ویژه تصاویر/ محل عجیب نگهداری صندوق‌های رای