خانه اخبار ویژه تصاویر/ احمدی نژاد زیر تابوت وزیر فوت شده‌اش