خانه اخبار ویژه تصاویر/ مراسم بزرگداشت «گئورگ مقدس»