خانه اخبار ویژه تصاویر/ مراسم تعویض پرچم گنبد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)