خانه اخبار ویژه تصاویر/ مراسم تکریم و معارفه رئیس فرهنگستان علوم