خانه اخبار ویژه تصاویر/ مراسم دعا و توسل در قم و شیراز برای رئیس جمهور و هیات همراه