خانه اخبار استانی تصاویر/ مراسم سوگواری ۲۸ صفر در بوشهر