خانه تصویر تصاویر/ مراسم شب بیست و سوم ماه رمضان در بوشهر