خانه اخبار ویژه تصاویر/ مردم اندونزی برای رئیس جمهور ایران شمع روشن کردند