خانه اخبار ویژه تصاویر/ مرزبانان ایرانی در سرمای زیر صفر و سوزان