خانه اخبار ویژه تصاویر/ مرغ منشی بی‌رحمانه یک جوجه غاز را کشت