خانه اخبار ویژه تصاویر/ مرگ هزاران ماهی در اثر خشکسالی شدید آمازون