خانه اخبار ویژه تصاویر/ مسابقه شترسواری در روستای کورزین قشم