خانه اخبار ویژه تصاویر/ مسافران نوروزی در کاخ چهلستون