خانه اخبار ویژه تصاویر/معترضان اسرائیلی بزرگراه اصلی تل‌آویو را مسدود کردند