خانه اخبار ویژه تصاویر/ منظره نادر عقابی که همنوع خود را می‌خورد