خانه اخبار ویژه تصاویر/ نجات یک نوزاد از زیر آوار خانه ویران شده در حمله اسرائیل