خانه اخبار ویژه تصاویر/ نخستین جلسه دادگاه «تتلو» برگزار شد