خانه اخبار ویژه تصاویر/ نشست انتخاباتی «مصطفی پورمحمدی» با طلاب