خانه اخبار ویژه تصاویر/ نشست سفیر عربستان با اتاق اصناف ایران