خانه اخبار ویژه تصاویر/ نشست منتخبین حزب موتلفه اسلامی در مجلس