خانه تصویر تصاویر/ همایش احزاب و تشکل‌های حامی «پزشکیان»