خانه اخبار ویژه تصاویر/ همایش انتخاباتی فرهنگیان حامی «مسعود پزشکیان»