خانه اخبار ویژه تصاویر/ وضعیت جایگاه‌های سوخت اصفهان