خانه اخبار ویژه تصاویر/ پیشواز نوروز در روستای آویهنگ کردستان