خانه اخبار ویژه تصاویر/ چطور بوگاتی جای ماشین ساخت افغانستان را گرفت