خانه اخبار ویژه تصاویر/ چهارمحال و بختیاری به بلندای آسمان