خانه اخبار ویژه تصاویر/ چهره‌های سیاسی در مراسم ختم مادر همسر هادی خانیکی