خانه اخبار ویژه تصاویر/ چهره خندان روحانی در آخرین اجلاس خبرگان پنجم