خانه اخبار ویژه تصاویر/ چهره های سیاسی در مراسم بزرگداشت رئیس جمهور