خانه اخبار ویژه تصاویر/ کتارا، دهکده فرهنگی چشم‌نواز در دوحه قطر