خانه اخبار ویژه تصاویر/ کشف یک شیء تاریخی در کاخ سعدآباد