خانه اخبار ویژه تصاویر/ کشمیری‌ها برای رئیسی شمع روشن کردند