خانه اخبار ویژه تصاویر/ کودکان ایرانی با پیراهن النصر جلوی هتل رونالدو صف کشیدند